Ungdomsböcker

Hösten 2022 kom min första ungdomsbok ut, den heter ”Böghög” och publicerades av bokförlaget Hedvig. Du kan läsa mer om den här.

Hösten 2023 är det tänkt att första delen i ungdomserien ”Kärlekssång” ska möta världen via Hegas förlag.